Zbyrowska Małgorzata, mgr Małgorzata Zbyrowska (application/pdf)