Złotkowski Piotr, mgr Piotr Złotkowski (application/pdf)