Sobiecki Grzegorz, mgr Grzegorz Sobiecki (application/pdf)