Dziewanowska Katarzyna, dr Katarzyna Dziewanowska (application/pdf)