Gruszczyński Łukasz, prof. Łukasz Gruszczyński (application/pdf)