Jachowicz Stanisław, doc. dr Stanisław Jachowicz (application/pdf)