Pichalski Przemysław, Przemysła Pichalski (application/pdf)