Pichalski Przemysław, Przemek Pichalski (application/pdf)