Kisielnicki Jerzy, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (application/pdf)