Kuczara Małgorzata, mgr Małgorzata Kuczara (application/pdf)