Możdżeń-Marcinkowski Michał, dr Michał Możdżeń-Marcinkowski (application/pdf)