Nałęcz Andrzej, dr Andrzej Nałęcz (application/pdf)