Jagodziński Jerzy, mgr Jerzy Jagodziński (application/pdf)