Nowak Alojzy, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (application/pdf)