Gołaszewski Piotr, mgr Piotr Gołaszewski (application/pdf)