Poniewski Mieczysław, prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski (application/pdf)