Rutkowski Andrzej, doc. dr Andrzej Rutkowski (application/pdf)