Ryć Kazimierz, prof. dr hab. Kazimierz Ryć (application/pdf)