Skoczny Tadeusz, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (application/pdf)