Oleś Małgorzata, mgr Małgorzata Oleś (application/pdf)