Skrzypczak Zofia, doc. dr Zofia Skrzypczak (application/pdf)