Kosińska Zofia, mgr Zofia Kosińska (application/pdf)