SopoŠko Andrzej, prof. dr hab. Andrzej SopoŠko (application/pdf)