Tomaszewski W., dr n. med.W. Tomaszewski (application/pdf)