Badowski Jarosław, Jarosław Badowski (application/pdf)