W. Wierzbińska Grażyna, prof. dr hab. Grażyna W. Wierzbińska (application/pdf)