Wilczak Agnieszka, dr Agnieszka Wilczak (application/pdf)