Zborowska Władysława, dr Władysława Zborowska (application/pdf)