Żyżyński Jerzy, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (application/pdf)