Gurdała Mikołaj, Mikołaj Gurdała (application/pdf)