Kruczyński Andrzej, Andrzej Kruczyński (application/pdf)