Świerk Małgorzata, mgr Małgorzata Świerk (application/pdf)