Dziewańska Marta, Marta Dziewańska (application/pdf)