Liwacz Andrzej, dr Andrzej Liwacz (application/pdf)