Brzeziński Miłosz, Miłosz Brzeziński (application/pdf)