Kołakowski Mariusz, mgr Mariusz Kołakowski (application/pdf)