Kalinowski Mirosław, Mirosław Kalinowski (application/pdf)