Gładysz Agnieszka, Agnieszka Gładysz (application/pdf)