Adamczyk Justyna, mgr Justyna Adamczyk (application/pdf)