Starakiewicz-Krawczyk Urszula, Dr Urszula Starakiewicz-Krawczyk (application/pdf)