Wrzesiewski Tomasz, mgr Tomasz Wrzesiewski (application/pdf)